Home Articole Proiect „Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT”, contract POCU/90/6.13/6.14/107505
Proiect „Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT”, contract POCU/90/6.13/6.14/107505

Proiect „Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT”, contract POCU/90/6.13/6.14/107505

0

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București, implementează, începând cu data de 15.06.2018, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 ”Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă corelarea calificărilor și competențelor studenților din învățământul tehnic (regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est) cu cerințele specifice necesare pe piața muncii din sectoarele construcții și materiale pentru construcții- domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane aglomerate, prin metode interactive de învățare de tip întreprindere simulată și practică la angajatori, în vederea creșterii numărului de absolvenți de studii superioare care își găsesc un loc de muncă în aceste domenii cu potențial competitiv.

Așadar, scopul proiectului este proiectarea și implementarea unor metode interactive de învățare de tip întreprindere simulată și a unor stagii de practică adresate studenților din facultățile tehnice, în strânsă colaborare cu agenții economici din regiunile vizate, interesați de valorizarea potențialului competitiv al firmei prin resurse umane bine calificate și instruite conform nevoilor de specializare existente.

Grupul țintă al proiectului este format din 250 de studenți înscriși la programele de licență sau de masterat din cadrul facultăților Universității Tehnice de Construcții București- UTCB și care trebuie să efectueze activitatea de pregătire practică în concordanță cu planul de învățământ.

Facultățile selectate din cadrul UTCB sunt: Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Facultatea de Utilaj Tehnologic.

Prin proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT” se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare și orientare de către personalul academic și partenerii proiectului în cadrul unor sesiuni de orientare și consiliere, dar și de servicii suport precum participarea la un stagiu de practică la agenții economici din teritoriu, din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est ce activează în domeniul construcții/materiale pentru construcții, precum și activități în cadrul unor întreprinderi simulate.

Dintre rezultatele anticipate ale proiectului, amintim:

  • 250 studenți ce vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională
  • 250 studenți selectați pentru participare la activitățile întreprinderilor simulate și la stagiile de practică la angajator
  • 180 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
  • 110 studenți își vor găsi un loc de muncă ca urmare a îmbunătățirii competențelor practice în urma efectuării stagiului la angajator.

Valoarea totală a proiectului este de 1.997.901,23 lei, valoarea cofinanțării UE fiind 1.698.216,05, iar durata perioadei de implementare este de 24 de luni (06.2018 – 06.2020).

Persoană de contact: Știrbei Monica, Responsabil Comunicare, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, E-mail: office@apmcr.org.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociație profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcții, în fața autorităților publice, în raporturile cu instituțiile publice și profesionale din țară și din străinătate. La nivelul anului 2017 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 500 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forța organizației.
De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență în domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activitățile APMCR găsiți accesând site-ul www.apmcr.org.