Home Topics Cursuri formare profesionala

Cursuri formare profesionala

Proiect „Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT”, contract POCU/90/6.13/6.14/107505

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București, implementează, începând cu data de 15.06.2018, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la […]

Proiect „Stagii de practică pentru studenți- un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului- PROEFICIEN”, contract POCU/90/6.13/6.14/107503

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni, implementează, începând cu data de 25.06.2018, proiectul ”Stagii de practică pentru […]

BIM pentru Clădiri Verzi

9 noiembrie, 9:00 – 17:00, Sala ALLBIM, Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu”, Str. Academiei, nr.18-20, Bucuresti Cursul își propune să treacă prin metodele de creare a unei clădiri […]