Home Topics Comunicate de presa APMCR anunță finalizarea proiectului ID SIPOCA/SMIS2014: 302/110058
APMCR anunță finalizarea proiectului ID SIPOCA/SMIS2014: 302/110058

APMCR anunță finalizarea proiectului ID SIPOCA/SMIS2014: 302/110058

0
Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, a implementat, in perioada 27.09.2018-26.01.2020, proiectul ”Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile, prin promovarea de solutii care sa conduca la cresterea accesibilitatii cladirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 1. „Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, Obiectiv specific:1.1 „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat cresterea capacitatii APMCR de a formula propuneri alternative la Politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile, prin promovarea de solutii care sa conduca la creasterea accesibilitatii cladirilor de locuit de tip nZeb si combaterii saraciei energetice, in special pentru populatia din mediul rural apartinand categoriilor de venituri sub medie.

Scopul proiectului l-a reprezentat pregatirea profesionala a angajatilor, membrilor si voluntarilor APMCR si a ONG-urilor partenere in domenii cheie, care vor sprijini imbunatatirea capacitatii proprii a acestora de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile.

Valoarea totala a proiectului a fost de 971.247,26 lei, valoarea cofinantarii UE fiind 803.873,75 lei, iar durata perioadei de implementare a fost de 16 luni ( 27.09.2018-26.01.2020).

Urmare a activitatilor desfasurate in cadrul proiectului au rezultat urmatoarele:

  • Studiu privind tehnici si tehnologii de realizare cladiri de locuit de tip nzeb in zone cu clima temperata;
  • Suport de curs de comunicare specifica ONG-urilor, lobby-ului sau advocacy-ului (acreditat ANC- Specialist in activitatea de lobby) si organizare sesiune de curs;
  • Suport de curs de instruire in tehnici si tehnologii de realizare de cladiri de locuit de tip nZeb in zone cu clima temperate si organizare sesiune de curs;
  • Propunere de Politica publica alternativa la politicile publice initiate de Guvern in domeniul locuirii durabile, prin promovarea de solutii care sa conduca la cresterea accesibilitatii cladirilor de locuit de tip nZEB- SOL nZEB;
  • Metodologie de solutii ieftine,durabile si usor de realizat pentru locuinte de tip nZEB;
  • Ghid de solutii ieftine, durabile si facile din punct de vedere al realizarii, pentru cresterea nivelului de confort, reducerea consumului de energie si cresterea independentei energetice a locuintei.
  • Retea SOL nZEB.

Propunerea de Politica publica alternativa, metodologia si ghidul de solutii ieftine, durabile si facile din punct de vedere al realizarii, pentru cresterea nivelului de confort, reducerea consumului de energie si cresterea independentei energetice a locuintei au fost elaborate cu implicarea persoanelor participante la programele de formare profesionala si au fost supuse procesului de dezbatere publica.

Propunerea de politica a fost transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei pentru valorificare.

In cadrul proiectului au fost organizate patru seminarii regionale la care au fost invitati reprezentanti ai autoritatilor publice locale, arhitecti, proiectanti, reprezentanti ai mediului de afaceri privat, cat si persoane care au dorit sa afle cum se poate construi sau renova o locuinta nZEB, utilizand cele mai noi si eficiente tehnici si tehnologii din domeniu.

Materiale rezultate in cadrul proiectului au fost diseminate catre organizatiile din reteaua SOL nZEB, precum si catre organizatii care nu fac parte din retea, in scopul asigurarii unei abordari unitare la nivel national.

Materialele pot fi consultate pe pagina de internet a Beneficiarul proiectului: www.apmcr.org .

 

Cu deosebita consideratie,

Presedinte APMCR
GEORGESCU CLAUDIU EUGEN