Home Topics Comunicate de presa Proiect „Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”, Cod SIPOCA/SMIS2014: 302/110058
Proiect „Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”, Cod SIPOCA/SMIS2014: 302/110058

Proiect „Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”, Cod SIPOCA/SMIS2014: 302/110058

0

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, implementează, începând cu data de 27.09.2018, proiectul ”Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1. „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectiv specific:1.1 „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Partenerii proiectului vă invită marți, 18 decembrie 2018, începând cu orele 13:30, să participați la conferința de lansare din cadrul proiectului, ce va avea loc la hotel Capital Plaza, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, Sector 1, București. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității APMCR de a formula propuneri alternative la Politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creașterea accesibilitații clădirilor de locuit de tip nZeb și combaterii săraciei energetice, în special pentru populația din mediul rural aparținând categoriilor de venituri sub medie.

Scopul proiectului îl reprezintă pregătirea profesională a angajaților, membrilor și voluntarilor APMCR și a ONG-urilor partenere în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătățirea capacității proprii a acestora de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în
domeniul locuirii durabile.

Din rezultatele anticipate ale proiectului:

  • Studiu privind tehnici și tehnologii de realizare clădiri de locuit de tip nZeb în zone cu climă temperată. 75 de reprezentanți ai ONG-urilor și ai partenerilor sociali din sectoarele construcții/ produse pentru construcții instruiți în tehnici și tehnologii de realizare de clădiri de locuit de tip nZeb în zone cu climă temperată, dar și în domeniul comunicării specifice ONG-urilor, lobby-ului sau advocacy-ului.
  • Politică publică alternativă la politicile publice inițiate de Guvern elaborată în domeniul locuirii durabile și combatere a săraciei energetice
  • Politică publică alternativă în domeniul locuirii durabile și combatere a sarăciei energetice promovată și acceptată- realizarea rețelei SOL nZEB și organizarea a patru seminarii regionale privind mecanismele de consultare și colaborare dintre ONG-uri și administrația publică în general, cu aplicare directă în promovarea și folosirea ghidului de soluții ieftine, durabile și facile din punct de vedere al realizării al realizării, pentru creșterea nivelului de confort, reducerea consumului de energie și creșterea independenței energetice a locuinței.

Valoarea totală a proiectului este de 971.247,26 lei, valoarea cofinanțării UE fiind 803.873,75 lei, iar durata perioadei de implementare este de 16 luni ( 27.09.2018-26.01.2020). Persoană de contact: Monica Știrbei, Asistent Manager, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, E-mail: office@apmcr.org. ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociație profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcții, în fața autorităților publice, în raporturile cu instituțiile publice și profesionale din țară și din străinătate. La nivelul anului 2017 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 500 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forța organizației.

De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență în domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activitățile APMCR găsiți accesând site-ul www.apmcr.org.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!