Home Topics Comunicate de presa Proiect „Stagii de practică pentru studenți- un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului- PROEFICIEN”, contract POCU/90/6.13/6.14/107503
Proiect „Stagii de practică pentru studenți- un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului- PROEFICIEN”, contract POCU/90/6.13/6.14/107503

Proiect „Stagii de practică pentru studenți- un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului- PROEFICIEN”, contract POCU/90/6.13/6.14/107503

0

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni, implementează, începând cu data de 25.06.2018, proiectul ”Stagii de practică pentru studenți- un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului-PROEFICIEN”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 ”Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”.

Partenerii proiectului vă invită joi, 22 noiembrie 2018, începând cu orele 10:30, să participați la prima conferință de diseminare din cadrul proiectului, ce va avea loc în Amfiteatrul Facultății de Construcții și Instalații (corp Instalații), Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, în sectoare legate de Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, precum și energie și management de mediu, dezvoltând potențialul competitiv existent în aceste sectoare în județul Iași și întreaga regiune Nord Est. Astfel, scopul proiectului este proiectarea și implementarea unor stagii de practică adresate studenților din facultățile tehnice, în stransă colaborare cu agenții economici din teritoriu, interesați de valorizarea potențialului competitiv al firmei prin resurse umane bine calificate și instruite conform nevoilor de specializare existente.

Grupul țintă al proiectului este format din 270 de studenți înscriși la programele de licență sau de masterat în cadrul facultăților Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, universitate partener în cadrul proiectului, respectiv: Facultatea Construcții și Instalatii, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor și Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Prin proiectul ”Stagii de practică pentru studenți – un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului- PROEFICIEN” se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare și orientare de către personalul academic și partenerii proiectului în cadrul unor sesiuni de orientare și consiliere, dar și de servicii suport precum participarea la un stagiu de practică la agenții economici din teritoriu, ce activează în domeniul construcții/materiale pentru construcții.

Din rezultatele anticipate ale proiectului, amintim:

    • 350 studenți informați privind activitățile proiectului
    • 270 studenți selectați pentru participare la stagiile de practică la angajator
    • 200 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
    • 120 studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
    • 50 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

Valoarea totală a proiectului este de 2.054.120,92 lei, valoarea cofinanțării UE fiind 1.746.002,78, iar durata perioadei de implementare este de 24 de luni (06.2018 – 07.2020).

Persoană de contact: Iulia Ciocan, Responsabil Comunicare, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, E-mail: office@apmcr.org.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociație profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcții, în fața autorităților publice, în raporturile cu instituțiile publice și profesionale din țară și din străinătate. La nivelul anului 2017 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 500 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forța organizației.
De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență în domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activitățile APMCR găsiți accesând site-ul www.apmcr.org.