Home Articole Obligatiile PSI ale lucratorilor si angajatorilor
Obligatiile PSI ale lucratorilor si angajatorilor

Obligatiile PSI ale lucratorilor si angajatorilor

0

Cred ca este un moment bun, avand in vedere evenimentele recente, sa discutam despre obligatiile lucratorilor si ale angajatorilor pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor precum si despre Organizarea activitatii de interventie rapida. Incendiul este o situatie de urgenta cu care ne intalnim cel mai des si care, din pacate, provoaca de cele mai multe ori pierderi de vieti omenesti si poate degenera prin producerea unor explozii cu caracter catastrofal. In categoria situatiilor de urgenta mai intra cutremurul, alunecarile de teren, inundatii, fenomene meteo cu potential distructiv, avarii, prabusiri, explozii, accidente industriale, feroviare, chimice, nucleare etc.

Referitor la obligatiile persoanelor fizice si juridice, acestea sunt prevazute in Legea 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor si as incepe chiar cu Capitolul II, Sectiunea I – Obligatii generale – unde apar niste chestiuni interesante chiar la primele 2 articole :

Art. 6. – (1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

(2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.

(3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventie.

Art. 7. – (1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.

La articolul 6 se spune ca nu avem voie sa punem in pericol viata, bunurile si mediul prin incalcarea reglementarilor tehnice si a dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor. Introducerea unui resou sau a unei aeroterme intr-un spital sau alta institutie fara o verificare si un aviz favorabil din partea unui factor de decizie, reprezinta o incalcare a acestor dispozitii. Atat de catre cel care a introdus echipamentul cat si de catre cel care a acceptat.

Obligatiile lucratorilor

Referitor la obligatiile lucratorilor, acestea sunt urmatoarele conform articolului 22 :

Art. 22. – Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:

 1. a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
  b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
  c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

  d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
  e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
  f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
  g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

As mai adauga acestor prevederi legale alte obligatii ale lucratorilor prevazute in alte acte normative sau in Regulamentele de Ordine Interioara:

 • Verificarea la inceperea si terminarea programului de lucru, indiferent de tura de serviciu,a eventualelor surse de incendiu ;
 • Sa nu utilizeze in alte scopuri mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu schimbe locul de amplasare al acestora;
 • Sa cunoasca modul de utilizare al stingatoarelor de incendiu si al hidrantilor;
 • Sa nu foloseasca la locul de munca mijloace de incalzire neomologate, stricate sau cu improvizatii;
 • Sa pastreze libere caile de acces, de circulatie si de evacuare;
 • Sa nu blocheze accesul catre hidranti, stingatoare, panouri electrice ;
 • Sa participe la instructaje, excercitii si aplicatii organizate privind evacuarea si stingerea incendiilor ;
 • Respectarea regulilor stabilite  si a marcajelor afisate privind fumatul sau executarea de lucrari nesupravegheate;
 • Se interzice depozitarea materialelor combustibile in apropierea panourilor electrice sau in camerele tehnice cu panouri electrice sau servere;
 • Se interzice depozitarea materialelor combustibile langa surse de caldura;
 • Oprirea echipamentelor de lucru si scoaterea din priza a acestora la finalul programului de lucru;
 • Nu intervenim pentru remedierea unor probleme de natura electrica decat daca avem pregatirea necesara si suntem abilitati in acest sens s.a.m.d

In functie de domeniul de activitate apar obligatii specifice. Acolo unde se lucreaza in conditiile unui risc de explozie, sau in mediul chimic, in centrale atomice sau nucleare, in depozite de substante periculoase regulile sunt mult mai stricte. Ceea ce trebuie inteles de catre lucratori este faptul ca respectand aceste norme de aparare impotriva incendiilor, respecta dreptul la viata al lor si al colegilor lor.

Obligatiile angajatorilor

La Sectiunea a 6-a articolul 19 intalnim obligatiile administratorilor si conducatorilor de institutii :

 1. a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
  b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
  c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;
  d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;
  e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
  f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
  g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
  h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;
  i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
  j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;
  k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
  l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;
  m) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
  n) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
  o) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
  p) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;
  q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;
  r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

Administratorii si conducatorii de institutii, mai mari sau mai mici, de prea multa vreme actioneaza dupa ureche conform zicalei MERGE SI ASA. Nu. Nu mai merge si asa. Normele de aparare impotriva incendiilor trebuiesc respectate, implementate si verificate periodic prin exercitii practice si simulari. Costurile pentru remedierea eventualelor pagube vor fi infinit mai mari decat investitiile in infrastuctura, instalatii, sisteme de securitate si instruirea lucratorilor. Din pacate in ultima vreme cei care au de suferit de pe urma nepasarii administratorilor si conducatorilor de unitati sunt lucratorii, pacientii sau alte victime colaterale care platesc cu viata.

In legea 307 din 2006 a Prevenirii si stingerii incendiilor gasiti si responsabilitatile autoritatilor statului si alte informatii foarte interesante.

Urmatorul nostru subiect va fi legat Organizarea efectiva a interventiei la locul de munca in caz de incendiu.

Sursa: https://mariancampeanu.ro/