Home Articole Instruirea lucratorilor in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
Instruirea lucratorilor in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca

Instruirea lucratorilor in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca

0

Informatii referitoare la Instruirea lucratorilor in domeniul SSM sunt prevazute in Legea 319 din 2006 a Sanatatii si Securitatii Muncii la Capitolul III Sectiunea a VII-a si in Normele metodologice de aplicare a acesteia la capitolul V, Sectiunea 1. Cel mai important aspect, care trebuie precizat inca de la inceput, este ca Instruirea lucratorilor cuprinde 3 faze principale :

 • introductiv generala
 • la locul de munca
 • periodica

La articolul 20 din cadrul legii fundamentale din domeniul SSM aflam urmatoarele informatii :

 • Art. 20. – (1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau:
 • a) la angajare;
 • b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
 • c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
 • d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 • e) la executarea unor lucrari speciale.
 • (2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
 • a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
 • b) periodica si ori de cate ori este necesar.

Tot de aici aflam despre introducerea posibilitatii semnaturii electronice despre care am mai vorbit. In legislatie a fost prinsa aceasta posibilitate dar este foarte dificila punerea sa in practica. Dovada instruirii trebuie sa fie semnata cu semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Trecand la prevederile cuprinse in Normele Metodologice ne atrage atentia un paragraf referitor la modalitatile de instruire. Pentru instruire vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator si se vor intocmi tematici pentru conducatorul locului de munca si pentru toti lucratorii, pe meserii si activitati. Durata unei sedinte este de minimum 1 ora si se stabileste prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii si se aproba de catre angajator.

 • Art. 81.
 • (1) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat in anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
 • (2) Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.
 • (3) Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.
 • (4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.
 • (5) Fisa de instruire individuala se pastreaza in intreprindere/unitate, de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca.

INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA

 • Art. 83.
 • Instruirea introductiv-generala se face:
 • a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege;
 • b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
 • c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
 • d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.

Instruirea Introductiv generala se face individual sau in grupuri de maximum 20 de persoane de catre angajatorul care si-a asumat raspunderi SSM, lucratorul desemnat sau reprezentantii serviciilor interne sau externe de prevenire si protectie. Durata poate varia in functie de specificul activitatii si riscurile din cadrul unitatii dar nu mai putin de 1 ora, si trebuie sa contina urmatoarele subiecte :

 • a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
 • b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
 • c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
 • d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

Se finalizeaza cu test de verificare pe baza caruia lucratorul face dovada insusirii cunostintelor prezentate in cadrul instruirii I.I.G.

INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate, inclusiv la detasarea in cadrul aceleiasi unitati.

 • Art. 93. – (1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
 • (2) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:
 • a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;
 • b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
 • c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent;
 • d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;
 • e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

Durata instruirii va fi stabilita de catre angajator impreuna cu conducatorul locului de munca, lucratorul desemnat sau reprezentantii serviciilor de prevenire si protectie iar inceperea activitatii se va face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea.

Ma voi opri aici cu acest prim material pe anul 2022 urmand sa reluam subiectul in urmatorul articol cand vom vorbi despre Instruirea periodica, Instruirea suplimentara si Instruirea colectiva. Va las Legea 319 din 2006 a Sanatatii si Securitatii in Munca si HG 1425 din 2006 sa le studiati si va urez un An Nou Fericit tuturor !

Sursa Marian Campeanu